כוחם של הקשרים החלשים

מאת: ד"ר הילה קורן

מאת: ד"ר הילה קורן

מומחית בניהול תהליכים בתחום החדשנות הארגונית. פיתחה ומטמיעה מתודולוגיות לניהול תהליכי רעיונאות בארגונים וחברות, מובילה תהליכים תומכי תרבות ארגונית מבוססת growth mindset. מרצה ומאמנת אישית ועסקית.

אחד הנושאים החמים בחקר רשתות חברתיות הוא האופן בו נוצרים הקשרים בין האנשים ברשת. ככל שנוצרים יותר קשרים לאורך זמן, כך הרשת יציבה יותר ופועל בה אפקט הרשת – היא הופכת לאטרקטיבית יותר עבור מצטרפים חדשים.

אנשים יוצרים קשרים משני סוגים: יש קשרים שנקראים קשרים הומופיליים – שבהם אנשים שבאים מרקע דומה מתקשרים ביניהם, ויש קשרים מסוג הטרופילי – בהם נוצרים קשרים בין אנשים ששונים זה מזה. אבחנה נוספת היא בין קשרים חזקים (בד”כ הומופיליים) לבין קשרים חלשים (בד”כ הטרופיליים).

במחקרים נמצא שדווקא דרך אותם קשרים חלשים שלנו אנו נחשפים למידע מגוון שלא היינו מגיעים אליו דרך הקשרים החזקים. אנשים ששונים מאתנו באים מעולמות תוכן מגוונים ומחברים אותנו לאנשים ממעגל ההיכרויות שלהם ובכך חושפים אותנו לתחומי ידע ועניין שונים משלנו. תיאוריית the strength of weak ties, שנכתבה ע”י הסוציולוג גרנובטר, עוסקת בכך רבות.         

מה הקשר בין סוגי הקשרים לבין חדשנות בארגונים? ארגונים מחפשים באופן תמידי רעיונות חדשניים. מקור עיקרי לרעיונות מסוג זה נובע מהיכולת לקשר בין עולמות תוכן שונים ו”לשאול” רעיון מתחום אחד לתחום אחר. חיזוק של קשרים חלשים בין עובדי הארגון מאפשר להם להיחשף לעולמות תוכן שונים ומרחיב את יריעת המבט שלהם – ומכאן – משפיע על פוטנציאל הרעיונות החדשניים שעולים בארגון.

עולם אומנויות הלחימה מושתת על יסודות אימון ומבנה “רשת” שמתקיימות ומשתכללות שנים רבות, חלקן אפילו מאות שנים, אך חוכמת מהותן בהציען עולם חברתי הדומה במהות הקשרים שבו לעולם הרשתות החברתיות, ומעבר לך: מערך הלמידה, התרגול, ההשתכללות וההשתייכות בנוי כך שקשרים הומופיליים והטרופיליים יאפשרו צמיחה והתקדמות פרטנית וקולקטיבית: מערך הלמידה המסודר וההיררכי מבוסס על המאסטר ועל צוות המאמנים שסביבו, אך כל לוחם המתאמן בדוג’ו נסמך על חבריו לשם תרגול בו הוא משפר את יכולותיו שלו אך גם משפר את יכולותיו של האחר.

החברים בדוג’ו חוברים לשם הליך לימוד ותרגול הדדי תחת כובע הקשר ההומופילי. יחד עם זאת- אופי החיבור המאוד מסוים אשר מתבצע לפרקי זמן קצרים ובחיבורים, זוגיים לרוב, והשהייה במתחם אחד לשם ביצוע “משימה נקודתית”– מאפשר ליצור חיבורים הטרופיליים אשר בהם הרקע השונה של כל אחד, המאפיינים האישיים, החיים ועולם העבודה של כל אחד צצים ועולים לפרקים ומשם מתאפשרת התרחבות לעולמות תוכן חדשים.

ומדוע במסגרות של אימון אומנויות לחימה, בפורמט הוראה המיושם בעקביות שנים על גבי שנים, מועצמים תהליכי בניית הקשרים? תהליכי מפגש אשר קיים בהם אלמנט של מגע- מאפשר באופן פשוט וקל את היווצרותם של קשרים חלשים, שכן מגע שובר מחסום ראשוני של ריחוק בין אנשים.

בבניית תשתיות לשיתופי ידע בין כלל סוגי הקשרים – ממנף הארגון את האינטליגנציה הקולקטיבית שבו – מינוף שתורם רבות לחדשנות בארגון. באפשרות לחיבור פיזי בין אנשים- גם אם במפגשי סדנה קצובי זמן – מתאפשר חיבור שובר גבולות שיוצר פתח לניצול משופר של התשתיות.

שתפו

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email