תומס ווטסון, נשיא IBM בעבר (1956-1974), הציג את הפורמולה הפשוטה שלו להצלחה: הכפלה של מינון הכישלונות. הוא הסביר כי רואים בכישלון את אויב ההצלחה,