אומנות לחימה עוסקת במודעות אישית. מאמנים בה יכולות גופניות ומיומנויות טכניות דרכן לומד כל אדם להכיר את עצמו, את חוזקותיו, את חולשותיו ואת מגבלותיו. מעל