סדנאות המנהלים שלנו

מטרתן המיידית של סדנאות Boardroom Warriors היא להטמיע דפוסי חשיבה וכלים ישומיים פרקטיים שהתפתחו ועברו מיטוב לאורך שנים של הכשרת לוחמים ברחבי העולם באנשים שמובילים ועתידים להוביל את עולם העסקים.

הסדנאות שלנו מאפשרות תרגום ויישום של תפיסות, עקרונות וטכניקות השאובות מעולמות כוח רחוקים, הנדמים כרחוקים מעולם הניהול אך משיקים לו והדורשים יסודות אישיים זהים, דוגמת יעילות עצמית, התפתחות בדפוסי החשיבה, קבלה והובלת שינוי, רגישות וויסות, קבלת החלטות במצבי אמת, ניהול משאבים אישיים וקבוצתיים וניהול סדרי עדיפויות. כששוזרים את כל אלא יחד מתקבל מוקד כוח ושליטה פנימי גבוה ומוכנות ופתיחות רב-מישורית.

הסדנאות מושתתות על טכניקות אימון תנועתי שביסודן חוכמה ולוגיקה רבת שנים אשר מאפשרות העברת, חיזוק וזיקוק מסרים, על טכניקות אימון מנטאלי השזורות באומנויות הלחימה באופן טבעי ושהעולם המערבי מסווג כיום תחת קטגוריות ה-NLP, CBT, ו-Mindfulness, ועל מתודולוגיות מודרניות של אבטחת אישים ובטחון פיזי (אישי וקבוצתי).

 

סדנאות BOARDROOM WARRIORS יוצרות אינטגרציה מרעננת ויעילה בין עולם הידע הניהולי
לבין המצב המנטאלי, התאוריה והמעשה של עולם אומנות הלחימה וההגנה העצמית.

יתרונות סדנאות BRW

סדנאות מודולריות

הסדנאות מבוססות על אבני תוכן המטפלות בנושאים פרטניים הניתנים להרחבה או צמצום, ולפיכך אנו יכולים לתת מענה המותאם להיקף ההתקשרות והפעילות הנכון ללקוח: החל מסדנאות נקודתיות – מהנות, מעצימות ויעילות – בהיקף של 1/2 יום ועד 3 ימים, ועד תכנון מערך סדנאות שנתי המורכב מתכנים שונים ברמות חזרה, העמקה ותרגול שונות.

סדנאות בהתאמה אישית

אנו יודעים לענות על צרכים ארגוניים מגוונים:

 • פיתוח חוסן אישי
 • שינויים ארגוניים הדורשים פתיחות, מוכנות והתגייסות.
 • הקניית כלי בסיס לעיצוב חזונם הניהולי של “המנהלים החדשים”.
 • הקניית כלים לנטרול מתח ושחיקה.
 • אופי פעילות הדורש מיטוב של יכולת קבלת ההחלטות במצבי לחץ.
 • צורך להרחבת הפרספקטיבה הניהולית של הדרגים הבכירים בהיבט הטקטי והאסטרטגי.
 • פיתוח שליטה עצמית מקיפה המאפשרת נטרול הסחות ורגשות מזיקים.
 • בניית מיינדסט חיובי עם מוכנות להתפתחות וחדשנות.

צוות המנחים

הנחיית הסדנאות מתבצעת על-ידי צוות של שני מנחים מנוסים, אשר חובקים יחדיו עולם תוכן רחב ומגוון, המאגד לתוכו שליטה בפרקטיקות המנטאליות של עולם אומנויות הלחימה וביישומן היעיל בכל תחום חיים, וידע וניסיון בתחום הייעוץ העסקי והארגוני.

סדנאות המנהלים שלנו מביאות לפתרון נושאים מובילים כגון:

 • יושרה
 • מפקד או מנטור - לנצח או לטפח
 • זיהוי חזקות וחולשות אישיים כמנגנון לצמיחה
 • מטיבציה
 • ניהול משוב ושיחות הערכה אישיות
 • הסיבות להצטברות מתח וחרדה
 • שחיקה, אתגרים, מוטיבציה ומחויבות אישית
 • מעבר ממידנסט מקובע למיינדסט מתפתח
 • טכניקות אימון מנטלי לנטרול מתח ולריכוז
 • אפיון של התנהגות אנושית, תגובות ודפוסי חשיבה במצבי לחץ
 • טכניקות לפיתוח שליטה עצמית, כוח רצון, מוטיבציה והתמדה
 • למידת ותרגול טכניקות רגיעה ומיקוד לשם בניית נוחות במצבי אי-נוחות
 • ערכים, חברות, נאמנות ויעילות
 • מיומנויות ניהול צוות ותכנון משימות קבוצתיות
 • אמון ושת"פ אל מול בידוד ותחרות
 • העצמה והנעה
 • האצלת סמכויות
 • שימוש קבוצתי במשאבים האישיים
 • ניהול מנגנונים פרואקטיביים וריאקטיביים בארגון
 • חשיבה קבוצתית אל מול סיעור מוחות
 • קבלת החלטות במצבי לחץ
 • כלים לשיפור קבלת החלטות ברמת הפרט והארגון
 • תפיסת הקונפליקט - סכנה או הזדמנות

 • תפיסת השינוי- איום או הזדמנות
 • אסטרטגיה להחלת שינוי
 • תקשור השיוני ברבדי הארגון
 • הבנת ההשפעות והתגובות המנטאליות במציאות הבנויה מרצף של שינויים
 • נטרול קבעון מחשבתי
 • בידול ונטרול השפעות בין שינויים אישיים וארגוניים

בעזרת מתודות למידה ואימון שפותחו וייושמו לאורך שנים הושרשו באומני לחימה ברמות הגבוהות תכונות המבדילות אותם מאנשים אחרים – תכונות אשר יכולות לאפשר למנהלים להגיע לכדי מקסום יכולות ומיצוי כשרון.

 

הבלוג שלנו